Lấy ý tưởng từ chính sản phẩm chủ lực của thương hiệu, cái tên Codonut được ghép từ 2 yếu tố Condor và Coconut trong đó Condor xuất phát từ Poulo Condor – tên tiếng Anh của vùng Côn Đảo và Coconut – từ mang nghĩa là dừa trong tiếng Anh. Codonut không chỉ là một tên gọi dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đồng hành trong tâm trí khách hàng mà còn hàm chứa mong muốn được quảng bá món kem dừa của vùng Côn Đảo đến khắp mọi miền đất nước cũng như với bạn bè thế giới của những người đã chung tay xây dựng và phát triển thương hiệu này. “Ngon mát bao phê ăn là mê!” – Bạn đã thử chưa nào