Khay kem Codonut
129k
Kem Dừa Sầu Riêng
49k
Kem Dừa Nhãn
49k
Kem Dừa Chân Châu Cốt Dừa
45k
Kem Dừa Đặc Biệt
45k
Kem Trái Dừa Xôi Cẩm Tím
38k
Kem Trái Dừa Xôi Lá Dứa
38k
Kem Dừa Truyền Thống
38k